För företagare

Start / För företagare

Vill ditt företag vara med och utveckla nya lösningar till digitala utmaningar?

Digitaliseringsguiden finns till för att underlätta för kommunerna i deras digitaliseringsresa och ska fungera som en plattform för lärande, inspiration och kunskapsutbyte. Utifrån kommunernas verksamhetsområde finns olika utmaningar där också du som företagare kan bidra med lösningsförslag.

Genom att sprida kunskaper om offentliga verksamheters utmaningar vill vi att regionens näringsliv ska kunna utvidga sin marknad och öka sin innovationsförmåga. Både nya innovativa tjänster och redan befintliga lösningar som skulle kunna lösa en kommunal verksamhetsutmaning är intressanta.

 

Utmaningar

Här kan du se alla befintliga utmaningar. Vill du se nya utmaningar vi inte har lösningar på? Klicka här för att komma till dessa.
 

Olösta utmaningar

Genom att sprida kunskaper om offentliga verksamheters utmaningar vill vi att regionens näringsliv ska kunna utvidga sin marknad och öka sin innovationsförmåga.

1. Öka effektiviteten

Verksamhetsöverskridande

2. Digitala legitimationer

Verksamhetsöverskridande

3. Digitalt distansarbete

Ledning, styrning & HR

4. Digitala workshops och konferenser

Ledning, styrning & HR

5. Digitala nationella prov

Skola

6. Från pilot till breddinförande

Ledning, styrning & HR

7. Personalakter

Ledning, styrning & HR

8. Arbetsmetoder inom Socialtjänst

Hälsa, vård och omsorg


Kontakta oss

Personuppgifter