Värdeskapande lov- och byggnadsprocess

Genom fokus att det i en nära framtid ska utvecklas digitala tjänster som stimulerar samhällsbyggandet formas värdeskapande process för lov- och byggnadsärenden.