Hur kan vi göra korta ner handläggningstider, öka tillgänglighet och vara mer transparent i arbetet?

Genom att göra ärenden och information digital, är vårt mål att korta ner handläggningstider, öka tillgängligheten och vara mer transparenta i vårt arbete. Tanken är att medborgaren enkelt ska hitta planeringsunderlag, kunna göra en ansökan via e-tjänster och följa sitt ärende.

I slutänden gör det att medborgarens ärende kommer att gå snabbare och behöver medborgaren hjälp finns handläggare där för att guida rätt.