Digitaliseringsguiden.se är under uppbyggnad, under denna betaperiod fylls guiden löpande med innehåll.
Här kan du söka i vårt arkiv med utmaningar och lösningar

Välkommen!

Genom digitaliseringsguiden kan du som ledare eller verksamhetsutvecklare i en kommun få stöd och guidning i er digitaliseringsresa, utifrån ditt verksamhetsområde och er utmaning. Du får tips på konkreta verktyg och metoder, samt kan se inspiration hur andra genomfört projekt.

 

Om du har frågor eller synpunkter så kan du kontakta oss via digitaliseringsguiden@sundsvall.se.

Digitaliseringsguiden.se utvecklas som ett delprojekt inom projekt eSamverkan. (https://esamverkan.nu/). Sundsvalls kommun är utvecklingskommun och leder arbetet med Digitaliseringsuiden.se. De andra 8 kommunerna inom eSamverkan har fungerat som referenskommuner.