[readspeaker_listen_button readid=main-top]

Vad är digitaliseringsguiden?

Genom digitaliseringsguiden kan du som ledare eller verksamhetsutvecklare i en kommun få stöd och vägledning i er digitaliseringsresa, utifrån ditt verksamhetsområde och er utmaning. Du får tips på konkreta verktyg och metoder, samt kan se inspiration hur andra genomfört utvecklande förändringar. 

Kommunförbundet Västernorrland driver idag plattformen med stöd från Region Västernorrland, Europeiska regionala utvecklingsfonden och de åtta kommuner som ingår i eSamverkan 2020-2022; Härnösand, Kramfors, Nordanstig, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik.

Om du har frågor eller synpunkter så kan du kontakta projektledare osman.saidabdala@kfvn.se

Digitaliseringsguiden.se har utvecklats som ett delprojekt inom projekt eSamverkan (https://esamverkan.nu/). Sundsvalls kommun har varit utvecklingskommun och lett arbetet. De andra åtta kommunerna inom eSamverkan har fungerat som referenskommuner.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kommunförbundet Västernorrland driver idag plattformen med stöd från Region Västernorrland, Europeiska regionala utvecklingsfonden och de åtta kommuner som ingår i eSamverkan 2020-2022; Härnösand, Kramfors, Nordanstig, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik.

Vi hittade 86 resultat:

Lösningar

Uddevalla har 10 automatiserade processer igång

Innan årets slut ska Uddevalla kommun, genom automatisering, frigjort resurser motsvarande 20 heltidstjänsters årsarbete inom socialförvaltningen. De ska också vara igång med nya processer så att ytterligare 20 heltidstjänster kan frigöras till 2021. En automatiserad process klarar också ökade volymer utan resurstillskott. De frigjorda resurserna kan till exempel användas till att förstärka barnavården och hantera […]

Lösningar

Informationsförvaltningsmodell i Sundsvalls kommun

Information, eller data, är en av de viktigaste tillgångarna inom våra verksamheter. Därför är det av stor vikt att all information/data förvaltas på ett strukturerat och långsiktigt sätt som säkerställer kvalitet och tillgång till den över tid. Som ett stöd i att säkra en långsiktigt hållbar förvaltning av verksamhetens information/data så har vi tagit fram en […]

Lösningar

Får jag direktupphandla?

Skapa tydlighet om det är möjligt att direktupphandla eller ej. Vår webbvägledning om direktupphandling guidar på ett lättillgängligt sätt upphandlare och beslutsfattare genom de ställningstaganden som behöver göras innan de fattar beslut om att direktupphandla. Den interaktiva vägledningen är framtagen av Upphandlingsmyndigheten i samarbete med Konkurrensverket och uppdaterades i februari 2018.   Länk till verktyget: http://utbildning.upphandlingsmyndigheten.se/direktupphandling/story_html5.html

Lösningar

Digitalisera process för ekonomiskt bistånd

Förenkla och effektivisera ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd När Trelleborgs kommun digitaliserade sin ansökningsprocess för ekonomiskt bistånd ökade de tillgängligheten och förenklade processen för invånarna. Men den största skillnaden är nog ändå attitydförändringen som krävs för att processen ska fungera.   Exemplet i korthet Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun erbjuder en digital lösning vid ansökan om ekonomiskt […]

Lösningar

Planera och hitta en mötestid med FindTime i Office 365

Att effektivt hitta tider för och planera in möten med externa parter, direkt i Office 365. FindTime är ett verktyg från Microsoft, där man enkelt kan ange ett antal möjliga tider och datum som de olika parterna får kryssa i vad som passar dom. FindTime integreras i Office 365 för en enkel användarupplevelse. Instruktionsvideo på […]

Lösningar

Idébok från Skaraborgs innovationssluss

Tillvarata medarbetarnas idéer och innovationer för att skapa nya och förbättrade lösningar för att medborgares behov, såväl idag som i framtiden. För att engagera och synliggöra det utvecklings- och innovationsarbete som pågår i kommunerna och verksamheterna har detta häfte tagits fram. Här listas ett urval av exempel på utmaningar som det arbetats med inom innovationsledarskapsutbildning, […]

Lösningar

Mäta innovationsförmåga i verksamheten

Verktyget ger dig en nulägesbild av verksamhetens förmåga att implementera innovativa arbetssätt. Organizations need to know how prepared they are to support and nurture innovation. We’ve iterated on our Innovation Readiness Assessment Tool to include some of our latest insights. The Innovation Readiness tool focuses on three areas: i) Leadership Support — assesses strategic alignment, resource […]

Lösningar

Kom igång med ditt vardagslärande!

Yrkesarbetande i Sverige kompetensutvecklar sig för lite och för sällan i förhållande till digitaliseringen och de snabba förändringarna på arbetsmarknaden, visar en ny undersökning från Kantar Sifo. För att råda bot på det har Arbetsförmedlingen och Google tagit fram guiden ?Kom igång med ditt vardagslärande?. – Kompetensutveckling är inte ett naturligt inslag i människors liv, […]

Lösningar

Digitala jag Din utbildning i digitala vardagskunskaper.

Det här är en utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen. Syftet med digitalajag.se är att alla ska känna sig trygga i den digitala vardagen. Vi hoppas kunna sänka trösklarna genom att erbjuda en gratis utbildningsplattform med korta innehållsdelar som berör våra […]

Lösningar

Spel om informationshantering och arkiv

Genom att använda e-lärande når verksamheten ut till fler på ett effektivt sätt. Ett interaktivt spel som utbildar om informationshantering och arkiv. Länk till spelet: http://www.arkiveramera.se/

Verksamhetsområde

  • Filtrera på verksamhetsområde