[readspeaker_listen_button readid=main-top]

Får jag direktupphandla?

Skapa tydlighet om det är möjligt att direktupphandla eller ej. Vår webbvägledning om direktupphandling guidar på ett lättillgängligt sätt upphandlare och beslutsfattare genom de ställningstaganden som behöver göras innan de fattar beslut om att direktupphandla. Den...

Digitalisera process för ekonomiskt bistånd

Förenkla och effektivisera ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd När Trelleborgs kommun digitaliserade sin ansökningsprocess för ekonomiskt bistånd ökade de tillgängligheten och förenklade processen för invånarna. Men den största skillnaden är nog ändå...

Planera och hitta en mötestid med FindTime i Office 365

Att effektivt hitta tider för och planera in möten med externa parter, direkt i Office 365. FindTime är ett verktyg från Microsoft, där man enkelt kan ange ett antal möjliga tider och datum som de olika parterna får kryssa i vad som passar dom. FindTime integreras i...

Mäta innovationsförmåga i verksamheten

Verktyget ger dig en nulägesbild av verksamhetens förmåga att implementera innovativa arbetssätt. Organizations need to know how prepared they are to support and nurture innovation. We’ve iterated on our Innovation Readiness Assessment Tool to include some of our...

Kom igång med ditt vardagslärande!

Yrkesarbetande i Sverige kompetensutvecklar sig för lite och för sällan i förhållande till digitaliseringen och de snabba förändringarna på arbetsmarknaden, visar en ny undersökning från Kantar Sifo. För att råda bot på det har Arbetsförmedlingen och Google tagit fram...

Digitala jag Din utbildning i digitala vardagskunskaper.

Det här är en utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen. Syftet med digitalajag.se är att alla ska känna sig trygga i den digitala vardagen. Vi hoppas kunna sänka...

Innovationsguiden

När ni använder Innovationsguiden kommer ni att: – förstå er utmaning ur användarens perspektiv – förstå vad som skapar ett värde för användaren och om ni verkligen löser “rätt” problem – arbeta fram tjänster och processer som används och...

Förutsättningar för digitala lösningar vid bygglov – Boverket

Ta fram all nödvändig information som behövs för ett enkelt ärende i bygglovsprocessen. Från idé till inflytt och arkiverat beslutsbesked. kapa förutsättningar för att de digitala lösningar som kommunerna behöver ska kunna utvecklas. Länk till Får jag lov?-projektets...