Hur får vi en accelererad digitalisering

Hur kan du och din organisation att mäta och följa upp digital mognad.

  • Många modeller brister i tillförlitlighet
  • Styrning utifrån felaktiga antaganden

 

  • Balansera mellan effektivitet och innovation
  • Styra på evidens och forskning
  • Ta del av andras erfarenheter