Digitaliseringsstrategi – Södertälje kommun

Skapa en gemensam vision och målsättning med digitaliseringsinitiativ som bedrivs inom verksamheten.

En digitaliseringsstrategi från Södertälje kommun.