[readspeaker_listen_button readid=main-top]

Sundsvalls kommuns API-strategier

Lösningsförslag till digitaliseringsguiden för utmaningen API-strategi är att använda Sundsvalls kommuns API-strategi.  Läs mer: Sundsvalls kommuns API-strategi  Introduktion Sundsvalls API-strategi Digital transformation blir allt viktigare. Införandet av fler...

Uddevalla har 10 automatiserade processer igång

Innan årets slut ska Uddevalla kommun, genom automatisering, frigjort resurser motsvarande 20 heltidstjänsters årsarbete inom socialförvaltningen. De ska också vara igång med nya processer så att ytterligare 20 heltidstjänster kan frigöras till 2021. En automatiserad...

Informationsförvaltningsmodell i Sundsvalls kommun

Information, eller data, är en av de viktigaste tillgångarna inom våra verksamheter. Därför är det av stor vikt att all information/data förvaltas på ett strukturerat och långsiktigt sätt som säkerställer kvalitet och tillgång till den över tid. Som ett stöd i att...

Planera och hitta en mötestid med FindTime i Office 365

Att effektivt hitta tider för och planera in möten med externa parter, direkt i Office 365. FindTime är ett verktyg från Microsoft, där man enkelt kan ange ett antal möjliga tider och datum som de olika parterna får kryssa i vad som passar dom. FindTime integreras i...

Idébok från Skaraborgs innovationssluss

Tillvarata medarbetarnas idéer och innovationer för att skapa nya och förbättrade lösningar för att medborgares behov, såväl idag som i framtiden. För att engagera och synliggöra det utvecklings- och innovationsarbete som pågår i kommunerna och verksamheterna har...

Spel om informationshantering och arkiv

Genom att använda e-lärande når verksamheten ut till fler på ett effektivt sätt. Ett interaktivt spel som utbildar om informationshantering och arkiv. Länk till spelet: http://www.arkiveramera.se/

Lär dig allt om arkiv – filmer från Sydarkivera

Effekten förväntas vara att chefer och handläggare i kommunerna känner sig trygga med en helt digital ärendehantering med digital signering/stämplar. Detta tror vi är en viktig förutsättning för att verksamheterna ska kunna arbeta i en helt digital kedja Sydarkivera...

Implementering av välfärdsteknik

För att bidra till en ökad användning av digital teknik i kommunal omsorg, har Välfärd & Hälsa/Västerås Science Park AB producerat denna Vägledning för Implementering av Välfärdsteknik. Vägledningen har tillkommit för att utgöra ett stöd för alla som arbetar med...