Digitaliseringsstrategi – Tanums kommun

En gemensam vision och målsättning med de digitaliseringsstrategi som bedrivs inom verksamheten.

En digitaliseringsstrategi från Tanums kommun