Lösning

Ledning, styrning & HR

Metodik som sänker trösklarna
Att enkelt, översiktligt och pedagogiskt beskriva hur de tre disciplinerna behovsdriven utveckling, nyttorealisering och förändringsledning möts i en sammanhållen metodik.

Metodiken är ett underlag som syftar till att underlätta förståelse för och dialoger gällande verksamhetsutveckling utan att ersätta befintliga styrdokument, modeller och metoder. Att sänka trösklarna för att komma igång helt enkelt.

Inom Sundsvalls kommun har vi tagit fram en arbetsmetodik för att kommunens verksamheter lättare ska kunna orientera sig i och hålla ihop de olika perspektiven nyttorealisering, förändringsledning och behovsdriven utveckling. Arbetsmetodiken sammanför de olika begreppen och stegen utifrån de ramverk/vägledningar som vi ska utgå ifrån när vi utvecklar våra verksamheter med hjälp av digital teknik.

Bilagor

Arbetsmetodik

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *