Hur hantera digital information långsiktigt?

Verksamheterna befinner sig i ett skifte där övergången från analog till digital informationshantering innebär en osäkerhet kring hur informationen långsiktigt ska hanteras och arkiveras.

  • Bristande kvalitet i informationen
  • Låg förståelse för en korrekt hantering

 

  • Hållbar långsiktig hantering av information
  • Möjliggör förädling av data
  • Öka tillgängligheten till data