Utmaning
Hur hantera digital information långsiktigt?
Verksamheterna befinner sig i ett skifte där övergången från analog till digital informationshantering innebär en osäkerhet kring hur informationen långsiktigt ska hanteras och arkiveras.

Verksamheterna befinner sig i ett skifte där övergången från analog till digital informationshantering innebär en osäkerhet kring hur informationen långsiktigt ska hanteras och arkiveras.

  • Bristande kvalitet i informationen
  • Låg förståelse för en korrekt hantering
  • Hållbar långsiktig hantering av information
  • Möjliggör förädling av data
  • Öka tillgängligheten till data

Lösningar

LÖSNING

Spel om informationshantering och arkiv

Ett interaktivt spel som utbildar om informationshantering och arkiv.

LÖSNING

Lär dig allt om arkiv – filmer från Sydarkivera

Sydarkivera publicerar utbildningarna öppet så att verksamma inom kommunal sektor kan ta del av dem.  

LÖSNING

KLASSA, informationsklassning

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har SKL tagit fram verktyget KLASSA.

LÖSNING

Informationsförvaltningsmodell i Sundsvalls kommun

Som ett stöd i att säkra en långsiktigt hållbar förvaltning av verksamhetens information/data så har vi tagit fram en informationsförvaltningsmodell som ett verktyg för verksamheten. Läs mer och ta del av modellen

SKICKA IN EN EGEN LÖSNING

Har ditt företag en egen lösning?

Här kan du som företagare bidra med egna lösningsförslag. Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktformuläret.

Kontakta oss

LÖSNING

Process för personuppgiftsincident

Processkarta över hur incidenter för personuppgifter kan hanteras samt process för uppföljning av åtgärdsplan för detta. En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, oavsiktligt eller olagligt gått förlorade eller ändrats röjts till någon obehörig. Obs! Det spelar ingen roll om […]

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *