Hur kan vi lära oss utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver?

Vi har inte verktygen att bedriva utvecklingsuppdrag utifrån medborgarinvolvering.