Utmaning
Hur kan vi lära oss utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver?
Vi har inte verktygen att bedriva utvecklingsuppdrag utifrån medborgarinvolvering.

Vi har inte verktygen att bedriva utvecklingsuppdrag utifrån medborgarinvolvering.

Lösningar

LÖSNING

Metodik som sänker trösklarna

Metodiken är ett underlag som syftar till att underlätta förståelse för och dialoger gällande verksamhetsutveckling utan att ersätta befintliga styrdokument, modeller och metoder. Att sänka trösklarna för att komma igång helt enkelt. Inom Sundsvalls kommun har vi tagit fram en arbetsmetodik för att kommunens verksamheter lättare ska kunna orientera sig i och hålla ihop de […]

LÖSNING

Behovsdriven utveckling – en vägledning

Målen med behovsdriven utveckling är ytterst att hitta lösningar som uppfyller behov och förenklar vardagen för målgrupperna. För att nå målet behöver vi hitta effektiva sätt att involvera målgrupperna i verksamhetsutvecklingen. En sådan behovsdriven ansats utförd på rätt sätt kommer att bidra till mer nöjda målgrupper genom lättanvända digitala tjänster och en effektivare verksamhet i […]

LÖSNING

Hur kan vi tillämpa testmetodik i projekt?

Kungsbacka kommun har under året valt att arbeta fram en övergripande strategi för hur vi bättre ska tillämpa testmetodik i våra projekt och i förvaltning. Det framarbetade underlagets främsta syfte är att uppmärksamma testarbete generellt, vilket vi ser kan medföra en större kvalitet i våra leveranser. För att inte skapa en för stor förändring, vill […]

LÖSNING

Vägledning för nyttorealisering

Rapporter, exempel från andra och filmer om nyttorealisering

LÖSNING

Experimentell lärandemiljö

Att skapa en experimentell lärandemiljö där teammedlemmar reflekterar över arbetsprocessen för att förbättras under utvecklingsuppdraget.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *