Hur kan vi skapa förutsättning för innovation?

I dagsläget är det svårt att få utrymme att bedriva innovation. Verksamhetens kärnuppdrag och löpande verksamhet slår ofta ut det utforskande arbetet som kräver andra förutsättningar. Risken är stor att verksamheten fastnar i ad-hoc och har svårt att ta idéer vidare för att implementera dessa och skala upp. Ytterligare en risk är att den innovativa verksamheten blir långt från kärnverksamheten som gör att den har svårt att skapa värde där den behövs.