Rätt stöd i rätt tid till elever med lässvårigheter

Läskunnighet är grunden till allt lärande, elever med lässvårigheter halkar snabbt efter i de flesta ämnen. Ett problem idag är att lässvårigheter ofta identifieras först när en elev börjat halka efter och har svårt att hänga med, det blir ett reaktivt arbete för specialpedagogerna och det blir svårt att planera sitt arbete.

 

Om man vänder på detta perspektiv och istället jobbar proaktivt med screening kan man skapa bättre förutsättningar för specialpedagogen samtidigt som man (viktigast av allt) kan ge alla elever en bättre förutsättningar att lyckas i skolan.