Utskick av post/brev är resurskrävande

Att skicka traditionell fysisk post till medborgare och företag innebär ofta en administrativ börda för verksamheten, stora processer så som ekonomi har ofta en automatiskt hantering av postutskick via t ex en utskriftstjänst från tredjepart men många mindre och medelstora verksamheter i kommuner och myndigheter sköter dessa postutskick helt manuellt.