Utmaning
Introducera nya medarbetare
Att hitta, rekrytera rätt och behålla medarbetare hamnar ofta i topp när sälj- och HR-chefer listar de största och dyraste utmaningarna med att bygga effektiva team. Men faktum är att själva introduktionen av nya medarbetare på arbetsplatsen, så kallad onboarding, är minst lika kritisk för att uppnå snabba resultat när organisationen växer.

Sättet som en ny person introduceras till organisationen, kollegor, och sina arbetsuppgifter är inte bara viktiga för deras produktivitet, utan avgör till stor del också deras engagemang. Forskning visar att 33% av nyanställda beslutar sig redan första veckan om de tänker stanna (eller inte) på lång sikt i företaget.

Men utmaningen är mycket större än att designa bra introduktionsprogram.

Vi ser ett ökat tryck på organisationer, och särskilt på HR-avdelningen, som gör det svårt att hinna med och som är kostsamt. Varför? På grund av ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Lösningar

LÖSNING

Verktyg för digital arbetsmiljö – Statens veterinärmedicinska anstalt

På SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) har de utvecklat en process för planeringssamtal till att även fånga digitala kompetensutvecklingsbehov. Här finns en rutin som de använder för detta. Det är i mångt och mycket en självskattning. Tanken i dagsläget är att sätta baskrav som alla medarbetare behöver klara. Sedan är det väldigt beroende på var man […]

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *