Lösning

Ledning, styrning & HR

Verktyg för digital arbetsmiljö – Statens veterinärmedicinska anstalt
Fånga och öka den digitala kompetensen hos medarbetare.

På SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) har de utvecklat en process för planeringssamtal till att även fånga digitala kompetensutvecklingsbehov. Här finns en rutin som de använder för detta. Det är i mångt och mycket en självskattning. Tanken i dagsläget är att sätta baskrav som alla medarbetare behöver klara. Sedan är det väldigt beroende på var man arbetar i organisationen vilka verktyg man använder och det finns därför stor flexibilitet i hur man kan sätta mål för sin digitala utveckling.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *