Kompetensförsörjning till medarbetare

Hur kan vi utveckla personalen så att verksamheten utvecklas utifrån identifierat behov?

  • Beslut utgår ej ifrån behov.
  • Bristfällig processkartläggning.
  • Hindrar utvecklingen.
  • Tveksamma initiativ som leder till onödiga kostnader.
    Utebliven målbild.

 

  • Medarbetare får verktyg att möta framtidens utmaningar
  • Verksamheten kan erbjuda service och värde