Utmaning
Kompetensförsörjning till medarbetare
Hur kan vi utveckla personalen så att verksamheten utvecklas utifrån identifierat behov?

Hur kan vi utveckla personalen så att verksamheten utvecklas utifrån identifierat behov?

  • Beslut utgår ej ifrån behov.
  • Bristfällig processkartläggning.
  • Hindrar utvecklingen.
  • Tveksamma initiativ som leder till onödiga kostnader.
  • Utebliven målbild.
  • Medarbetare får verktyg att möta framtidens utmaningar
  • Verksamheten kan erbjuda service och värde

Lösningar

LÖSNING

Kom igång med ditt vardagslärande!

– Kompetensutveckling är inte ett naturligt inslag i människors liv, utan något som sker en eller några gånger per år, och då ofta i traditionellt, fysiskt kursformat. Det är inte hållbart på en arbetsmarknad där kompetenskraven ständigt förändras. Det krävs en ny syn på lärande, och nya vanor, för att vi ska hålla en jämn […]

LÖSNING

Digitala jag Din utbildning i digitala vardagskunskaper

Det här är en utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen. Syftet med digitalajag.se är att alla ska känna sig trygga i den digitala vardagen. Vi hoppas kunna sänka trösklarna genom att erbjuda en gratis utbildningsplattform med korta innehållsdelar som berör våra […]

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *