Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Mycket kan göras för att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos äldre. Digital teknik, ibland kallad välfärdsteknik, används alltmer som ett komplement för att öka äldre personers självständighet, delaktighet och trygghet och därmed deras välbefinnande. Forskning visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer. Ensamhet är en riskfaktor för psykisk ohälsa, och social isolering ökar med stigande ålder.