Hur ställer vi om från en manuell till en automatiserad process?

Att hantera ärenden är en omfattande uppgift för kommuner och regioner. Idag finns väl utvecklad teknik att låta hela eller delar av de moment som ärendehantering omfattar skötas automatiskt. Hanteringen har blivit allt mer automatisk men potentialen till effektivisering har inte nyttjats fullt ut.