Hög andel administration vid återbetalning av kundfakturor

Idag är det en hög andel manuell administration i processen för återbetalning av pengar till medborgare och företag i de fall där dessa t ex betalat ett för högt belopp till kommunen. Det är mycket handpåläggning i IT-system av repetitiv och återkommande karaktär. En stor del av tiden går åt att klicka runt i ekonomisystem, ett monotont och slitande arbete.