API-strategier

Förmågan att utbyta information på ett kostnadseffektivt, strukturerat och säkert sätt ökar kommunernas innovationstakt, omställningsförmåga och kapacitet. 

Precis som vi människor har en uppförandekod, ett slags socialt regelverk att förhålla oss till i samtal med varandra, har program som kommunicerar med varandra behov av ett protokoll som klargör regler för hur data ska hämtas och lämnas mellan programmen. API:er gör att det blir lättare för digitala tjänster att prata med varandra och underlättar delning av annars kanske svårtillgängliga data.

Om en integration mellan olika system och applikationer saknas kan det leda till förseningar och försvårande omständigheter i genomförandet inom digitaliseringsprojekt, vilket i sin tur kan påverka kundupplevelsen negativt. En effektiv API-strategi är därför en avgörande del i ett lyckat digitaliseringsprojekt.  

En effektiv API-strategi är avgörande för lyckade digitaliseringsprojektUnder dialog med e-Förvaltningsrådet har det kommit önskemål om att ta fram information om vad en API-strategi är, beskriva vad den innebär och vilka grundläggande steg man måste gå igenom när den implementeras. 

För att få till en effektiv API-strategi krävs förankring hos ledningen och avsatta medel och resurser. Saknar en kommun kompetens i form av verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter samt egen drift kommer konsultstöd att behövas upphandlas eller anställas.

Med en effektiv API-strategi kan man: 

  • få effektivare processer 
  • få effektivare handläggning 
  • få effektiv förvaltning 
  • få högre utvecklingstakt 
  • utbyta information på ett kostnadseffektivt, strukturerat och säkert sätt 
  • öka innovationstakten 
  • öka omställningsförmågan 
  • öka kapaciteten