Utmaning
API-strategier
Förmågan att utbyta information på ett kostnadseffektivt, strukturerat och säkert sätt ökar kommunernas innovationstakt, omställningsförmåga och kapacitet.

Precis som vi människor har en uppförandekod, ett slags socialt regelverk att förhålla oss till i samtal med varandra, har program som kommunicerar med varandra behov av ett protokoll som klargör regler för hur data ska hämtas och lämnas mellan programmen. API:er gör att det blir lättare för digitala tjänster att prata med varandra och underlättar delning av annars kanske svårtillgängliga data.

Om en integration mellan olika system och applikationer saknas kan det leda till förseningar och försvårande omständigheter i genomförandet inom digitaliseringsprojekt, vilket i sin tur kan påverka kundupplevelsen negativt. En effektiv API-strategi är därför en avgörande del i ett lyckat digitaliseringsprojekt.

En effektiv API-strategi är avgörande för lyckade digitaliseringsprojekt. Under dialog med e-Förvaltningsrådet har det kommit önskemål om att ta fram information om vad en API-strategi är, beskriva vad den innebär och vilka grundläggande steg man måste gå igenom när den implementeras.

För att få till en effektiv API-strategi krävs förankring hos ledningen och avsatta medel och resurser. Saknar en kommun kompetens i form av verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter samt egen drift kommer konsultstöd att behövas upphandlas eller anställas.

Förväntat resultat efter att ha skapat API strategi inom organisationen

Med en effektiv API-strategi kan man:

  • få effektivare processer
  • få effektivare handläggning
  • få effektiv förvaltning
  • få högre utvecklingstakt
  • utbyta information på ett kostnadseffektivt, strukturerat och säkert sätt
  • öka innovationstakten
  • öka omställningsförmågan
  • öka kapaciteten

Horisontella kriterier

En API-strategi i sig främjar inte de horisontella kriterierna – dock kommer implementationen av API-strategin att effektivisera utvecklings- och digitaliseringstakten och på så sätt fungera som ett stöd i fokuseringen av de horisontella kriterierna inom andra områden. En bra API-strategi kan medföra till mycket positivt som en enklare design, bättre flöde mellan system, det blir enklare att kravställa etc.

Kompetens

Behovet av externa tjänster beror helt och hållet på vilken kompetensprofil personalen inom respektive kommun har. Saknar en kommun verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter samt egen drift kommer konsultstöd att behövas upphandlas för den tiden man genomför en kompetensvridning inom sin organisation.

Kontaktuppgifter

Per Persson
IT-arkitekt
per.z.persson@sundsvall.se

Lösningar

SKICKA IN EN EGEN LÖSNING

Har ditt företag en egen lösning?

Här kan du som företagare bidra med egna lösningsförslag.

Kontakta oss

LÖSNING

Sundsvalls kommuns API-strategier

Introduktion Digital transformation blir allt viktigare. Införandet av fler digitala tjänster för att uppnå en hög grad av effektivisering och automatisering är en stor del av den digitala resa många kommuner och regioner just nu genomgår. Den digitala upplevelsen ut mot medborgare, medarbetare, företagare, organisationer, föreningar eller andra intressenter är också viktig och något som […]

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *