Utmaning
Digitalt utanförskap
Digitaliseringen av samhället sker i allt snabbare takt. Genom att digitalisera viktiga samhällstjänster öppnar vi både möjligheter, men skapar också svårigheter. Särskilt när de traditionella, icke-digitala tjänsterna avvecklas snabbare än vad invånarna hinner anpassa sig och det gör att de känner sig utanför.

Utmaning och bakgrund

Digitaliseringen av samhället sker i allt snabbare takt. Genom att digitalisera viktiga samhällstjänster öppnar vi både möjligheter, men skapar också svårigheter. Särskilt när de traditionella, icke-digitala tjänsterna avvecklas snabbare än vad invånarna hinner anpassa sig och det gör att de känner sig utanför.

Det är framförallt äldre, funktionshindrade och utrikesfödda som har svårt med denna förändring. I Västernorrland och Nordanstig är befolkningen både i genomsnitt äldre, har lägre utbildningsgrad och vi har högre andel utrikesfödda.

Enligt Internetstiftelsens rapport (2021) är det så många som var tredje person som är 76 år eller äldre som inte använder internet alls. Bland grundskoleutbildade och funktionshindrade använder var femte person inte internet alls.

Den låga utbildningsgraden i länet, i kombination med demografiska faktorer så som ålder gör att hundratals, potentiellt tusentals människor idag inte kan nyttja den digitala offentliga servicen. Arbete med det digitala utanförskapet har identifierats som viktigt av såväl regeringen som regionen.

Målbild/målsättning

Att äldre, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning får, utifrån sina förutsättningar, tillgång till digital offentlig service som underlättar deras vardag och skapar högt förtroende och tillit till den offentliga förvaltningen.

Horisontella kriterier

Internetstiftelsens rapport visar att äldre personer, personer med funktionsvariation samt utrikesfödda ibland står utanför det digitala samhället.  Det handlar om dels tillgång till internet, digital teknik samt kunskapen att använda den. Det bör finnas ett landsbygdsperspektiv på det digitala utanförskapet och ett analogt alternativ måste kunna erbjudas till de som inte har förutsättningar att ta del av kommunens tjänster digitalt.

Kompetens

Behovet av externa tjänster beror helt och hållet på kompetensprofilen hos respektive kommuns egna medarbetare – man kan behöva upphandla konsultstöd för detta under tiden man genomför en kompetenshöjning inom sin organisation. Det kan finnas behov av tillgång till externa tjänster, exempelvis forskare som studerar digitalisering i samhället, med fokus på offentlig sektor. 

Förväntad resultat

  • Fler har tillgång till digitala tjänster
  • Fler kan ta del av kommunernas verksamheter
  • Ökat lärande hos de som ska lära de som utanför
  • Ökar tillgängligheten

Kontaktuppgifter

Dennis Moström
Digitaliseringsstrateg
dennis.mostrom@ornskoldsvik.se

Vanligt ställda frågor, FAQ

Vad krävs i form av utvecklings- och förvaltningskompetens för att minska digitalt utanförskap?

Det krävs att man på lokal nivå utvecklar sina affärsmodeller för att bygga ut bredband till alla. Från centralt håll måste man förstå hur den verkligheten ser ut. Bra initiativ behöver mer än treårig projektfinansiering. För att det ska lyckas behövs kvalitativ uppföljning. För att vi ska börja fatta det, så måste vi ändra på den tankemodell vi utgår ifrån, den som handlar om att vi behöver nya idéer när vi i stället behöver återanvända bra idéer.

Hur planerar och genomför man lösning för digitalutanförskap?

Det är olika beroende på lösning. Behöver mer förståelse för vad som är och driver på det digitala utanförskapet.

 

Lösningar

LÖSNING

Digitala coacher, Örnsköldsviks kommun

Introduktion På flera av kommuners mötesplatser med medborgare, klienter, vårdtagare(kunder) osv finns det ett behov av att kunna guida och hjälpa målgruppen att komma igång med och få grundläggande förutsättningar och förståelse för att de tjänster och de arbetssätt som blir mer och mer vanligt förekommande i den offentliga kommunikationen och servicen. Digitala coacher skulle […]

LÖSNING

Digidelcenter, Kramfors kommun

Introduktion Digidelcenter är ett initiativ sprunget ur Digidelnätverket som skapades med projektmedel 2018. Verksamheten ska vara behovsdriven och uppfattas lika oavsett kommun i Sverige. Ett Digidelcenter ska vara kostnadsfritt och tillgängligt för alla och en nod för kommunal medborgarservice för digital delaktighet samt ingå i ett nationellt kvalitetsarbete. Förutsättningar Digidelcenter har i dagsläget 23 deltagande […]

LÖSNING

Digital salong, Sollefteå kommun

Introduktion Trots att nästan alla svenskar använder internet är det fortfarande en stor grupp som inte kan delta i den alltmer digitala vardagen. Närmare tre procent av befolkningen använder aldrig internet och ungefär tre procent använder sällan internet, visar siffror från rapporten ”Digitalt utanförskap” – en delrapport av den årliga undersökningen svenskarna och internet 2020, […]

LÖSNING

Biblioteksbuss, Örnsköldsviks kommun

Introduktion Genom att göra biblioteket mobilt kommer andemeningen i bibliotekslagen att kunna nås på ett bättre sätt. Biblioteksbussen är ett bibliotek som kan stanna till på vilken plats som helst i kommunen och är redo för in och utlåning MEN också för att guida våra medborgare till förståelse för samhällets digitala tjänster och kanske mer […]

LÖSNING

E-legitimation-AB Svenska Pass, Sollefteå kommun

Introduktion AB Svenska Pass, ett dotterbolag till Thales, är den första svenska leverantören att uppfylla kraven för tillitsnivå 4 för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Tillitsnivå 4 kan likställas med den högsta nivån inom eIDAS, ”High” Med denna e-legitimation kan medborgare säkert autentisera sig mot offentliga sektor e-tjänster. Digitala utanförskapet drabbar särskilt äldre, personer med funktionsnedsättning, individer […]

SKICKA IN EN EGEN LÖSNING

Har ditt företag en egen lösning?

Här kan du som företagare bidra med egna lösningsförslag. Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktformuläret.

Kontakta oss

LÖSNING

Kursmeny för tredje åldern*, Örnsköldsviks kommun

Introduktion Kommuner kan inte erbjuda des medborgare generell utbildning för personer som inte finns inom deras verksamheter. Idén är därför att sammanställa och marknadsför de aktörer som redan finns i samhället och visa upp denna ”meny” av utbildare för de personer som vi möte i våra verksamheter eller helt enkelt de som efterfrågar olika former […]

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *