Att arbeta med sociala medier

För många verksamheter är det idag självklart att arbeta med sociala medier och de flesta använder någon social plattform på ett eller annat sätt. Många kämpar dock med att hitta ett tydlig och konsekvent förhållningssätt i den digitala närvaron då flera medarbetare involveras i uppdraget. Dessutom händer det mycket och i en hög hastighet vilket gör att det är en utmaning att hålla sig uppdaterad.