Hur kan vi hantera information på ett säkert sätt i en digital miljö

Att information hanteras säkert är viktigt för kommuner och regioner. I praktiken innebär det att information som är viktig för verksamheten kan identifieras och få lämpligt skydd genom tekniska och administrativa åtgärder.

Information är en av verksamhetens mest strategiska resurser. Ett avbrott i tillgången till information kan vara kritiskt, och felaktig information kan ge allvarliga konsekvenser.

Under de senaste åren har hotbilden, kopplad till informationssäkerhet, kraftigt ökat i samhället. Verksamheten hos olika samhällsaktörer har påverkats eller slagits ut till följd av olika incidenter som till exempel it-angrepp och skadlig kod, och de ekonomiska konsekvenserna av incidenterna ökar. En verksamhets förmåga att hantera och skydda information på ett ändamålsenligt sätt behöver ständigt utvecklas i takt med omvärlden.