Utmaning
Hur kan vi hantera information på ett säkert sätt i en digital miljö
Att information hanteras säkert är viktigt för kommuner och regioner. I praktiken innebär det att information som är viktig för verksamheten kan identifieras och få lämpligt skydd genom tekniska och administrativa åtgärder.

Information är en av verksamhetens mest strategiska resurser. Ett avbrott i tillgången till information kan vara kritiskt, och felaktig information kan ge allvarliga konsekvenser.

Under de senaste åren har hotbilden, kopplad till informationssäkerhet, kraftigt ökat i samhället. Verksamheten hos olika samhällsaktörer har påverkats eller slagits ut till följd av olika incidenter som till exempel it-angrepp och skadlig kod, och de ekonomiska konsekvenserna av incidenterna ökar. En verksamhets förmåga att hantera och skydda information på ett ändamålsenligt sätt behöver ständigt utvecklas i takt med omvärlden.

Lösningar

LÖSNING

KLASSA, informationsklassning

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har SKL tagit fram verktyget KLASSA.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *