Utmaning
Digital signering/­e-underskrift
Senaste åren har kommunerna varit tvungna att accelerera sin digitaliseringsresa, särskild nu med distansarbete till följd av pandemin. Behovet att kunna signera dokument, avtal och protokoll digitalt har ökat.

Utmaning och bakgrund

Senaste åren har kommunerna varit tvungna att accelerera sin digitaliseringsresa, särskild nu med distansarbete till följd av pandemin. Behovet att kunna signera dokument, avtal och protokoll digitalt har ökat. För att kunna genomföra sina arbetsuppgifter helt på distans krävs många gånger att man kan jobba med e-underskrifter.

En digital signering kan både öka tillgängligheten, genom att underlätta för personer med funktionsvariation att kunna signera genom sina digitala hjälpmedel, samtidigt kan det försvåra för de som till exempel inte har svenskt personnummer eller bank-id.

Målbild/målsättning

Kommunerna ska öka sin kapacitet att kunna erbjuda intressenter en digital signering av till exempel dokument, avtal och protokoll med mera.

Horisontella kriterier

Digital signering minskar behovet av pappersutskrifter och traditionell posthantering, vilket minskar utsläppen. Det kan också bidra till ökad likabehandling och icke-diskriminering. Det är dock en utmaning att hitta signeringssätt som fungerar för alla.

Kompetens

Behovet av externa tjänster beror helt och hållet på vilken kompetensprofil personalen inom respektive kommun har. Saknar en kommun verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter, verksamhetsutvecklare samt egen drift kommer konsultstöd att behöva upphandlas för den tiden man genomför en kompetenshöjning inom sin organisation.

Förväntad resultat av lösning på Open ePlatform

  • Förutsättning för den generella digitaliseringen i organisationen och samhället
  • Bygger på en befintlig plattform som väl integrerar med våra övriga e-tjänster
  • Time to market = snabb
  • Handläggarna får ett helt digitalt flöde som bland annat hjälper vid distansarbete
  • Effektivare handläggning ger kortare ledtider
  • Den enskildes ärende hanteras snabbare
  • Underskrift kan göras när som helst och på valfri plats

Kontaktuppgifter

Dennis Moström
Digitaliseringsstrateg
dennis.mostrom@ornskoldsvik.se

 

Lösningar

LÖSNING

Gemensamt framtagen checklista för verksamheterna

Introduktion av checklistan Behöver handlingen verkligen signeras?​ Vad behöver man skriva under? Vilka legala krav ligger till grund för krav på underskrift? Kan det lösas på annat sätt än med underskrift?​ Godtas e-underskrift?​ Finns aktuell dokumenthanteringsplan eller informationshanteringsplan för handlingen?​ Finns aktuella arkiv-regler?​ Finns det en befintlig e-tjänst?​ Webb-formulär/pdf-formulär från webben​ Hur ser flödet, processen för […]

LÖSNING

Dokumentsignering med Open ePlatform

Introduktion Open ePlatform är inledningsvis utvecklad i det strukturfondsstödda projektet RIGES, ett samverkansprojekt mellan kommunerna Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik. RIGES står för Regional Innovativ GIS- och E-tjänst Samverkan, projektet hade som mål att utveckla e-tjänster som gör det möjligt för företag och allmänhet att söka bygglov på nätet. Utöver bygglov strävade projektet också […]

SKICKA IN EN EGEN LÖSNING

Har ditt företag en egen lösning?

Här kan du som företagare bidra med egna lösningsförslag. Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktformuläret.

Kontakta oss

LÖSNING

Förstudie om digital signering (e-signering), Timrå kommun

Förstudie om digital signering (e-signering), Timrå kommun Vi såg ett stort behov av att införa en e-signatur som en tjänst på kommunen för att kunna fortsätta vår digitala resa framåt. Införandet av e-signatur kommer att ge oss möjligheter att utveckla och förenkla för både medborgare och medarbetare. Vi har idag i kommunen många förvaltningar som är i behov av […]

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *