Utmaning och bakgrund

Senaste åren har kommunerna varit tvungna att accelerera sin digitaliseringsresa, särskild nu med distansarbete till följd av pandemin. Behovet att kunna signera dokument, avtal och protokoll digitalt har ökat. För att kunna genomföra sina arbetsuppgifter helt på distans krävs många gånger att man kan jobba med e-underskrifter.

En digital signering kan både öka tillgängligheten, genom att underlätta för personer med funktionsvariation att kunna signera genom sina digitala hjälpmedel, samtidigt kan det försvåra för de som till exempel inte har svenskt personnummer eller bank-id.

Målbild/målsättning

Kommunerna ska öka sin kapacitet att kunna erbjuda intressenter en digital signering av till exempel dokument, avtal och protokoll med mera.

Horisontella kriterier

Digital signering minskar behovet av pappersutskrifter och traditionell posthantering, vilket minskar utsläppen. Det kan också bidra till ökad likabehandling och icke-diskriminering. Det är dock en utmaning att hitta signeringssätt som fungerar för alla.

Kompetens

Behovet av externa tjänster beror helt och hållet på vilken kompetensprofil personalen inom respektive kommun har. Saknar en kommun verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter, verksamhetsutvecklare samt egen drift kommer konsultstöd att behöva upphandlas för den tiden man genomför en kompetenshöjning inom sin organisation.

Kontaktuppgifter

Dennis Moström
Digitaliseringsstrateg
dennis.mostrom@ornskoldsvik.se