Lösning

Verksamhetsöverskridande

Gemensamt framtagen checklista för verksamheterna
Vi har idag i kommunen många förvaltningar som är i behov av en e-signeringstjänst för att kunna utveckla sina verksamheter mot effektivare administration, bättre arbetsmiljö för medarbetare och bättre medborgarservice.

Introduktion av checklistan

 1. Behöver handlingen verkligen signeras?​
  Vad behöver man skriva under? Vilka legala krav ligger till grund för krav på underskrift? Kan det lösas på annat sätt än med underskrift?​
 2. Godtas e-underskrift?​
 3. Finns aktuell dokumenthanteringsplan eller informationshanteringsplan för handlingen?​
  Finns aktuella arkiv-regler?​
 4. Finns det en befintlig e-tjänst?​
  Webb-formulär/pdf-formulär från webben​
 5. Hur ser flödet, processen för handlingen ut?​
 6. Vilken typ av e-underskriftslösning skulle passa bäst?​
 7. Ladda upp befintlig PDF/A-handling till e-underskriftstjänsten​
 8. Skapa handling att signera utifrån en e-tjänst​
 9. KOMMANDE integration mellan verksamhetssystem och e-underskriftstjänsten

Förutsättningar

Vi har idag i kommunen många förvaltningar som är i behov av en e-signeringstjänst för att kunna utveckla sina verksamheter mot effektivare administration, bättre arbetsmiljö för medarbetare och bättre medborgarservice.

Intern nytta

Nyttoeffekter i form av förenklad intern administration rent generellt genom digitalisering av dokumenthantering från skapandet av ett dokument, till signering, dokumentets livscykel i verksamhetssystemet till e-arkivet. Större säkerhet, minskad arbetsbörda etc.

Extern nytta

Medborgare/invånare/sakägare kommer får en medborgarnytta i form av kortade handläggningstider, enklare interaktion med kommunen.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *