Lösning

Verksamhetsöverskridande

Förstudie om digital signering (e-signering), Timrå kommun
Vi såg ett stort behov av att införa en e-signatur som en tjänst på kommunen för att kunna fortsätta vår digitala resa framåt. Införandet av e-signatur kommer att ge oss möjligheter att utveckla och förenkla för både medborgare och medarbetare.

Förstudie om digital signering (e-signering), Timrå kommun

Vi såg ett stort behov av att införa en e-signatur som en tjänst på kommunen för att kunna fortsätta vår digitala resa framåt. Införandet av e-signatur kommer att ge oss möjligheter att utveckla och förenkla för både medborgare och medarbetare. Vi har idag i kommunen många förvaltningar som är i behov av en e-signeringstjänst för att kunna utveckla sina verksamheter mot effektivare och snabbare administration, bättre arbetsmiljö för medarbetare och bättre medborgarservice. Vi såg också en vinning med att införa en e-signatur för hela kommunen, både ur ekonomisk -och förvaltningsperspektiv samt att kravställningen blir korrekt både ur ett kortsiktigt och långsiktigt tänk.

Framgångsfaktorer för Timrå kommun för att få ett lyckat införande av e-signatur:

  • En e-legitimationsmodell som fungerar i hela kommunen både för medarbetare och medborgare.
  • En fristående signeringstjänst som följer DIGG:s rekommendationer
  • Första införande sker på processen för utbetalning av arvode till politiker då den känns mest akut

Med förstudie som underlag föreslår Timrå kommun ett projektdirektiv för att definiera ett införande av e-signatur på våra förvaltningar. Detta direktiv skall beskriva följande uppdrag:

  • Framtagande av kravbild och upphandling för en e-signaturtjänst
  • Framtagande av omfattning och införande av e-signering i processen för utbetalning av arvode till politiker
  • Effektmål och mätmetoder av användningen av e-signaturen
  • Budgetuppskattning på ett införande och hur det skalar i en bredare utrullning av e-signaturtjänster i kommunen

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *