Hur kan skolsköterskor få mer utrymme att förbättra elevhälsoarbetet?

I Timrå kommun har man i en pilot infört en automatiserad process för medgivande av vaccination. Vaccination sker enligt skolhälsovårdens basprogram i åk 2, 5 och 8. Utöver medgivande till vaccination administrerar skolsköterskor även ett utskick där man hämtar in ett medgivande till att lagra data som sparas utifrån de hälsosamtal som sker med elever i åk F, 4, 7 samt åk 1 på gymnasiet. Dessa medgivanden har varit i pappersform för samtliga skolor i både Kramfors och Timrå.