Lösning

Medgivande till vaccination
Skolsköterskorna ägnar mycket arbetstid till administration kring medgivande av vaccination, arbetstid som bättre kan användas till värdeskapande arbete med eleverna. Lösningen är att utveckla en e-tjänst för att inhämta medgivande till vaccination.

Timrå och Kramfors kommun har utvecklat en e-tjänst för att inhämta medgivande till vaccination. Dessa medgivanden har varit i pappersform tidigare. De har också provat att använda robottekniken RPA, Robotic process automation, kopplat till tjänsten.

Tidigare skickades en blankett via post hem till föräldrarna som sedan skickade det påskrivna exemplaret till skolan med eleven. I andra fall har blanketten skickats hem till vårdnadshavare via eleven, ofta med hjälp av klasslärare, och sedan tillbaka till skolan via eleven. Utöver administration kring själva utskicken jobbar även skolsköterskorna med att påminna föräldrar om ej inkomna medgivanden. Detta arbete uppges som mycket tidskrävande och i snitt får en skolsköterska lägga cirka två timmars arbete för varje ej inkommet medgivande. Arbetstid som de hellre skulle vilja använda till värdeskapande arbete med eleverna. Utvecklingsarbetet har skett genom ett nära samarbete mellan verksamheterna och verksamhetsstödet. Under arbetets gång har det vid flera tillfällen kommit idéer från berörda verksamheter om förslag på fortsatt utveckling och förslag på andra närliggande lösningar triggade av de lösningar som utvecklats och testats. Skolsköterskorna har varit en aktiv part i arbetet med att utveckla och testa tjänsten och bekräftat värden, vinningar och möjligheter. Att använda tjänstedesign upplevdes som värdefullt i arbetet med utvecklingen och automatiseringen. Både användare och personal intervjuades och lösningarna testades kontinuerligt med skolsköterskorna.

80 procent av vårdnadshavarna använde e-tjänsten redan vid första utskicket.
investeringskostnaderna fås tillbaka redan första året, en 140-procentig ROI (return on investment). Efter fem år uppskattas ROI bli hela 350 procent. Värden som omsätts till förebyggande arbete inom elevhälsan.

Ta del av resultaten från arbetet med att skapa en e-tjänst för och automatisera vaccinationsmedgivande i Timrå kommun. Sammanfattning och nyttoanalys RPA i processen Inhämta vaccinationsmedgivande.

Vi bidrar till att uppfylla mål 3: Hälsa och välbefinnande för Agenda 2030 med detta förändringsarbete.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *