Utmaning
Hur kan vi skapa möjligheter att testa och implementera världsfärdsteknik inom äldreomsorgen?
Det finns en utbredd entusiasm för innovation i verksamheterna. Ett hinder är ett ofta fragmenterat innovationssystem som gör att innovationsverksamheten är relativt frånkopplad den löpande verksamheten.

Det finns en utbredd entusiasm för innovation i verksamheterna. Ett hinder är ett ofta fragmenterat innovationssystem som gör att innovationsverksamheten är relativt frånkopplad den löpande verksamheten. Aktörer driver ofta innovation utifrån snäva problemformuleringar, otillräckligt samordnade över gränser med bristande kontinuitet och kortfristig extern finansiering.

Det är svårt att testa och implementera innovationer som relaterar till frågor om omvärldsanalys, kompetens, ledarskap, tillgång på aktuell evidens, men också tid, resurser och upphandling är frågor som försvårar. Inte allt för sällan uppstår juridiska hinder som hindrar test och implementering av ny välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Lösningar

LÖSNING

Upphandling av välfärdsteknik – SKL

Många upplever att upphandling är en av de svåraste delarna vid införandet av olika lösningar för välfärdsteknik. I vägledningen har beställarnätverket utgått från egna erfarenheter och tolkningar av behov vid upphandling. För att förenkla användningen av innehållet, publiceras vägledningen helt digitalt, med möjlighet för användaren att ta del av de delar som känns mest angelägna. […]

LÖSNING

Implementering av välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Ett framgångsrikt införande av välfärdsteknik ställer särskilda krav på socialtjänsten när det gäller planering, kompetens och samverkan. För att digitaliseringen ska leda till varaktig förändring och […]

LÖSNING

Film om välfärdsteknik 2030

Kommunerna i Stockholms län har tagit fram en målbild kring välfärdsteknik i form av en kort film. Filmen är ett verktyg för socialtjänst och digitaliseringsenheter att diskutera kring vilka strategiska satsningar och långsiktiga investeringar vi behöver göra.  

LÖSNING

Utveckling på särskilda boenden

Ett förändrat arbetssätt är inte bara att lära sig nya program. Det innebär även attitydförändringar, perspektivförändringar och framförallt att få tid att diskutera med andra och få chansen att lära sig från andras perspektiv. Därför har vi i projekt eGO, Göteborgs Stad, tagit fram detta arbetsmaterial för ett stöd för fortsatt diskussion. Tanken är att […]

SKICKA IN EN EGEN LÖSNING

Har ditt företag en egen lösning?

Här kan du som företagare bidra med egna lösningsförslag. Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktformuläret.

Kontakta oss

LÖSNING

Nationella parters stöd och underlag för kommunal vård, omsorg och socialtjänst

Digital vård & omsorg är en informations- och stödportal. Här presenteras en sammanställning av alla tillgängliga nationella stöd och underlag som främjar förändring och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Alla stöd och underlag är kategoriserade efter verksamhetsområde, målgrupp och delområde inom Vision e-hälsa 2025. Kan bidra till att uppfylla mål 3 Hälsa och välbefinnande för […]

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *