Ökad service och tillgänglighet med hjälp av digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen innebär nya möjligheter att möta behov samtidigt som krav och efterfrågan på ökad service och tillgänglighet hos medborgaren ökar. I dagsläget är det ett stort gap mellan behov och lösningar där kreativa idéer kan bana vägen för nya lösningar.