Hög andel administration inom ekonomi

Ekonomiområdet är ett område som har en hel del automatisering på plats, men det finns fortfarande en stor andel processer eller rutiner som bygger på manuell administration. Den manuella administration består ofta av handpåläggning i IT-system av repetitiv och återkommande karaktär. En stor del av tiden går åt att klicka runt i ekonomisystem, ett monotont och slitande arbete.