Fel i nybyggnationer upptäcks när bygget är klart

När vi beställer nya byggnader/fastigheter ställer vi verksamhetsmässiga krav på byggnaden, t ex om ett äldreboende ska upprättas så ställs särskilda krav kopplat till det området. Arkitekt återkopplar normalt med en ritning som ska tolkas av verksamheten, verksamheten är dock inte specialister på ritningar så det är svårt att uppfatta varje detalj. Detta kan resultera i att fel upptäcks först när byggnationen är klar för inspektion, t ex att inte en korridor är bred nog för att kunna vända en sjuksäng i.