Lösning

Hälsa, vård & omsorg

Nationella parters stöd och underlag för kommunal vård, omsorg och socialtjänst
Här kan du få ett tydligt stöd under Coronapandemin för snabbspår inom den digitala transformationen av kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

Digital vård & omsorg är en informations- och stödportal. Här presenteras en sammanställning av alla tillgängliga nationella stöd och underlag som främjar förändring och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Alla stöd och underlag är kategoriserade efter verksamhetsområde, målgrupp och delområde inom Vision e-hälsa 2025.

Kan bidra till att uppfylla mål 3 Hälsa och välbefinnande för Agenda 2030.

Bakgrund

Sammanställningen gjordes av E-hälsomyndigheten under 2019 i samarbete med Socialstyrelsen, Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för digital förvaltning, Post- och Telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *