Lösning

Verksamhetsöverskridande

Uddevalla har 10 automatiserade processer igång
Innan årets slut ska Uddevalla kommun, genom automatisering, frigjort resurser motsvarande 20 heltidstjänsters årsarbete inom socialförvaltningen.

Innan årets slut ska Uddevalla kommun, genom automatisering, frigjort resurser motsvarande 20 heltidstjänsters årsarbete inom socialförvaltningen. De ska också vara igång med nya processer så att ytterligare 20 heltidstjänster kan frigöras till 2021. En automatiserad process klarar också ökade volymer utan resurstillskott. De frigjorda resurserna kan till exempel användas till att förstärka barnavården och hantera ökade volymer inom hemtjänsten.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *