Lösning

Verksamhetsöverskridande

Sundsvalls kommuns API-strategier
Digital transformation blir allt viktigare. Införandet av fler digitala tjänster för att uppnå en hög grad av effektivisering och automatisering är en stor del av den digitala resa många kommuner och regioner just nu genomgår.

Introduktion

Digital transformation blir allt viktigare. Införandet av fler digitala tjänster för att uppnå en hög grad av effektivisering och automatisering är en stor del av den digitala resa många kommuner och regioner just nu genomgår. Den digitala upplevelsen ut mot medborgare, medarbetare, företagare, organisationer, föreningar eller andra intressenter är också viktig och något som förväntas av samtliga aktörer.

Precis som vi människor har en uppförandekod, ett slags socialt regelverk att förhålla oss till i samtal med varandra, har program som kommunicerar med varandra behov av ett protokoll som klargör regler för hur data ska hämtas och lämnas mellan programmen. API:er gör att det blir lättare för digitala tjänster att prata med varandra och underlättar delning av annars kanske otillgängliga data.

Om en integration mellan olika system och applikationer saknas kan det leda till förseningar och försvårande omständigheter i genomförandet inom digitaliseringsprojekt, vilket i sin tur kan påverka kundupplevelsen negativt. En effektiv API-strategi är därför en avgörande del i ett lyckat digitaliseringsprojekt.

Observera att en API-strategi är så mycket mer än en fråga om IT-infrastruktur. En kommun kan så klart börja bygga upp en API-baserad infrastruktur i sin IT-miljö och på så sätt få bättre kontroll på sina integrationer och främja återanvändning. Det har ett värde i sig, men för att få full utväxling i digitaliseringen så måste man föra in det nya sättet att tänka och arbeta, som API-strategin innebär. 

Intern nytta

Om kommunen designar och utvecklar lösningar på rätt sätt, i enlighet med en väldefinierad API-strategi, leder det till lösningar som har en hög automatiseringsgrad. Därmed finns möjligheten att effektivisera och minimera manuell administration och handpåläggning. 

Extern nytta

Om kommunen designar och utvecklar lösningar på rätt sätt, i enlighet med en väldefinierad API-strategi, främjar det samverkan med externa intressenter (integrationer med andra offentliga organisationer, så väl som privata aktörer) och möjliggör hög medborgarservice i våra tjänster.

Arkitektur

I bilden nedan visas en övergripande beskrivning av IT-infrastrukturen.

Checklista: steg för steg – implementation av en API-strategi

Förutsättning

För att en implementering av en API-strategi ska vara möjlig krävs en politiskt förankrad och långsiktig digitaliseringsstrategi. Det krävs också investeringsmedel och tillgång till resurser med rätt kompetens.

Steg 1

Specificera och besluta API-strategin, samt säkra budget och resurser för att implementera den.

Steg 2

Välj och upphandla (om man inte väljer en lösning i öppen källkod) API Management-lösning (vilken produkt? I molnet eller egen drift?)

Parallellt med detta måste det tas fram regler och riktlinjer för IT-lösningsdesign som går i linje med API-strategin. Dessa måste också kommuniceras ut.

Steg 3

Implementera API Management-lösningen, samt säkra att IT-lösningar följer de regler och riktlinjer som togs fram i steg 2.

Steg 4

Förvaltningsetablera API Management-lösningen.

Fortsatt arbete

Följ kontinuerligt upp att IT-lösningar följer de regler och riktlinjer som togs fram i steg 2.

 

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *