Sundsvalls kommuns API-strategier

Lösningsförslag till digitaliseringsguiden för utmaningen API-strategi är att använda Sundsvalls kommuns API-strategi. 
Läs mer:
 Sundsvalls kommuns API-strategi 

Introduktion Sundsvalls API-strategi
Digital transformation blir allt viktigare. Införandet av fler digitala tjänster för att uppnå en hög grad av effektivisering och automatisering är en stor del av den digitala resa många kommuner och regioner just nu genomgår. Den digitala upplevelsen ut mot medborgare, medarbetare, företagare, organisationer, föreningar eller andra intressenter är också viktig och något som förväntas av samtliga aktörer. 

Observera att en API-strategi är så mycket mer än en fråga om IT-infrastruktur. En kommun kan så klart börja bygga upp en API-baserad infrastruktur i sin IT-miljö och på så sätt få bättre kontroll på sina integrationer och främja återanvändning. Det har ett värde i sig, men för att få full utväxling i digitaliseringen så måste man föra in det nya sättet att tänka och arbeta, som API-strategin innebär. 

Intern nytta
Om kommunen designar och utvecklar lösningar på rätt sätt, i enlighet med en väldefinierad API-strategi, leder det till lösningar som har en hög automatiseringsgrad. Därmed finns möjligheten att effektivisera och minimera manuell administration och handpåläggning. 

Extern nytta
Om kommunen designar och utvecklar lösningar på rätt sätt, i enlighet med en väldefinierad API-strategi, främjar det samverkan med externa intressenter (integrationer med andra offentliga organisationer, så väl som privata aktörer) och möjliggör hög medborgarservice i våra tjänster. 

Checklista: steg för steg – implementation av en API-strategi  

Förutsättning
För att en implementering av en API-strategi ska vara möjlig krävs en politiskt förankrad och långsiktig digitaliseringsstrategi. Det krävs också investeringsmedel och tillgång till resurser med rätt kompetens.  

Steg 1
Specificera och besluta API-strategin, samt säkra budget och resurser för att implementera den. 

Steg 2
Välj och upphandla (om man inte väljer en lösning i öppen källkod) API Management-lösning (vilken produkt? I molnet eller egen drift?). Parallellt med detta måste det tas fram regler och riktlinjer för IT-lösningsdesign som går i linje med API-strategin. Dessa måste också kommuniceras ut. 

Steg 3
Implementera API Management-lösningen, samt säkra att IT-lösningar följer de regler och riktlinjer som togs fram i steg 2. 

Steg 4
Förvaltningsetablera API Management-lösningen.  

Fortsatt arbete
Följ kontinuerligt upp att IT-lösningar följer de regler och riktlinjer som togs fram i steg 2.