Lösning

Verksamhetsöverskridande

Process för personuppgiftsincident
Kvalitets- och patientsäkerhet vid personuppgiftsincidenter.

Processkarta över hur incidenter för personuppgifter kan hanteras samt process för uppföljning av åtgärdsplan för detta. En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har

  • förstörts, oavsiktligt eller olagligt
  • gått förlorade eller ändrats
  • röjts till någon obehörig.

Obs! Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

 

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *