Lär dig allt om arkiv – filmer från Sydarkivera

Effekten förväntas vara att chefer och handläggare i kommunerna känner sig trygga med en helt digital ärendehantering med digital signering/stämplar. Detta tror vi är en viktig förutsättning för att verksamheterna ska kunna arbeta i en helt digital kedja

Sydarkivera publicerar utbildningarna öppet så att verksamma inom kommunal sektor kan ta del av dem.