Lösning

Verksamhetsöverskridande

Kursmeny för tredje åldern*, Örnsköldsviks kommun
Kommuner kan inte erbjuda des medborgare generell utbildning för personer som inte finns inom deras verksamheter.

Introduktion

Kommuner kan inte erbjuda des medborgare generell utbildning för personer som inte finns inom deras verksamheter. Idén är därför att sammanställa och marknadsför de aktörer som redan finns i samhället och visa upp denna ”meny” av utbildare för de personer som vi möte i våra verksamheter eller helt enkelt de som efterfrågar olika former av kunskapslyft.

Att varje kommun har ett gott samarbete med lokala statliga myndigheter och lokala banker är sannolik en förutsättning för att assistera målgruppen där behovet finns. Varje aktör som skapar digitala tjänster BÖR/MÅSTE hjälpa sina kunder in i den digitala värmen. En del av marknadsföringen av ”kursmenyerna” skulle kunna vara en samverkan med regionen där ”menyn” puffas för på t ex väntrummens digitala anslagstavlor.

Extern nytta

Kunderna erbjuds en väg in till det varma digitala rummet och blir delaktig i hanteringen av sitt eget liv samt möjlighet att ta del av samhällets övriga digitala tjänster.

 

*) Den tredje åldern är en term inom gerontologin och står för den näst sista perioden i en människas liv. Fasen inleds för många med att yrkesverksamheten upphör, och kan fortgå under längre eller kortare tid vid god hälsa, innan man når den fjärde åldern som präglas av högre grad av sjuklighet samt nedsatt fysisk och psykisk förmåga.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *