Lösning

Verksamhetsöverskridande

Innovationstest – SKL
Innovationstestet är ett frågeverktyg om innovation inom offentliga verksamheter. Undersök ert innovationsarbete, jämför er med andra och få ett bra underlag för diskussion.

Hur går det till?

Innovationstestet är öppet för alla offentliga organisationer. Här kan ni välja att göra testet eller bara titta på resultaten. Testet kan göras på tre nivåer:

  • Övergripande för hela organisationen
  • För en enhet- eller avdelning
  • På individnivå, själv eller i grupp

Efter genomgånget test får du tillgång till dina svar och har möjlighet att jämföra dem med andra som använt testet eller med de hundratals verksamheter som svarat på innovationsbarometern. Ni får även diskussionsfrågor som uppmanar till fortsatt dialog om innovationsarbete i organisationen.

Alla svar sparas i verktyget och bidrar till ökad kunskap om innovationsarbete i offentlig sektor.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *