Lösning

Verksamhetsöverskridande

Innovationsguiden
När ni använder Innovationsguiden kommer ni att: - förstå er utmaning ur användarens perspektiv - förstå vad som skapar ett värde för användaren och om ni verkligen löser "rätt" problem - arbeta fram tjänster och processer som används och uppskattas av användaren

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster.

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Genom att använda Innovationsguiden kommer ni få insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och engagerande process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Processen gör det lättare att fokusera på att lösa "rätt" problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att era idéer ska bli verklighet och spridas.

 

 

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *