Lösning

Verksamhetsöverskridande

Hur kan vi tillämpa testmetodik i projekt?
Högre kvalitet i våra leveranser i it-projekt

Kungsbacka kommun har under året valt att arbeta fram en övergripande strategi för hur vi bättre ska tillämpa testmetodik i våra projekt och i förvaltning. Det framarbetade underlagets främsta syfte är att uppmärksamma testarbete generellt, vilket vi ser kan medföra en större kvalitet i våra leveranser. För att inte skapa en för stor förändring, vill vi också att man ser metodiken som en verktygslåda, där man kan välja att fokusera på utvalda delar - En mindre förändring, är bättre än ingen.

Vi ser också att vi behöver bli bättre i dialogen både internt med våra slutanvändare och gentemot våra leverantörer. Där ser vi testmetodiken som en möjliggörare både för att skapa ett större engagemang och för att skapa förutsättningar för att göra korrekta leveransgodkännande.

Under hösten kommer vi att pilotköra en grundutbildning för ett antal referensgrupper, så som projektledare, utvecklingsledare, styrgrupp och beställarroller.

Vi vill gärna skapa en dialog kring ämnet och ser gärna en samverkan med andra kommuner som har tankar kring testarbete. Därför väljer vi att dela med oss av vårt material kring:

Övergripande tillvägagångssätt
Beskrivning av tillämpningsområden, förutsättningar och genomförande

Testprocess
Beskrivning av lämpliga faser och tillhörande aktiviteter/milstolpar/beslutspunkter att följa i testuppdraget

Aktivitetsplan
Detaljerad beskrivning av delaktiviteter i de olika testfaserna

Testplan
Mall för planering av testuppdraget

Då testmetodiken är ett stöd i befintlig Projektmodell och Systemförvaltarmodell är underlaget och dess begrepp även anpassade efter dessa.

Just nu pågår ett första testuppdrag för ett större införande av nytt verksamhetssystem på Byggnadsförvaltningen i Kungsbacka kommun. Där agerar systemförvaltaren testledare, och vi kommer därefter att börja kunna utvärdera testmetodiken tillsammans.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *