Film om välfärdsteknik 2030

Stockholm visualiserar och kommunicerar viljeriktning för välfärdsteknik som värdeskapare.

Kommunerna i Stockholms län har tagit fram en målbild kring välfärdsteknik i form av en kort film. Filmen är ett verktyg för socialtjänst och digitaliseringsenheter att diskutera kring vilka strategiska satsningar och långsiktiga investeringar vi behöver göra.