Lösning

Näringsliv, arbete & integration

Snabbare etablering och integration av nyanlända
Bidra till att underlätta integration och minska onödiga kulturkrockar både på arbetsplatser och i hyresrätter i Sverige.

@wrk är ett digitalt verktyg (app) som ställer de jobbiga och nödvändiga frågorna som underlättar integration, allt i syfte att förbereda nyanlända och utrikesfödda på att jobba och bo i Sverige. Förenklat handlar det om ett digitalt ”körkort” via en app för Smartphones. Lärande och aktivitet sker i dag i mobilen och den används i mycket stor omfattning av våra målgrupper.

Bakgrund

Digital arbetsplatskunskap

Trots en allt bättre arbetsmarknad så finns det en grupp där arbetslösheten stiger. Det är gruppen utrikes födda, i synnerhet kvinnor. För att enklare komma in på arbetsmarknaden, via praktik, provanställning eller annat så hjälper vi utrikesfödda och svenska ungdomar som tidigare inte jobbat i Sverige att träna på hur det vanligtvis fungerar på svenska arbetsplatser. Det är den första kontakten med en arbetsgivare som ofta är den mest avgörande. Ju bättre förberedd en person är desto större är chansen att det går bra. Detta behöver påfallande ofta även svenskfödda ungdomar som inte tidigare jobbat också träna på.

Användarna av appen kan enkelt träna på hur det fungerar med tider, kollegor, möten, fika och vilka rättigheter och skyldigheter man har på en svensk arbetsplats. Appen innehåller även frågor om jämställdhet och diskriminering. Totalt innehåller arbetsmarknadsdelen ca 100 frågor som deltagarna går igenom.

Detta görs bäst i grupp där vi startar med föreläsningen ”Sverige – allt annat än lagom”, för att sätta rätt förväntningar och bilda ett nyanserat gemensamt utgångsläge. Sedan får gruppen svara på frågor, på vilket vi genomför en uppföljning där vi går igenom gruppens resultat för att få till ytterligare ett lärtillfälle. Idag jobbar vi bl a med Jobbcenter, Karlstad kommun, Startverksamheten i Örebro kommun m fl.

Under tiden som vi jobbade med svensk arbetsplats- och organisationskultur såg vi också hur det skiljer sig att bo i hyresrätt i Sverige jämfört med många andra länder. Vi har därför utvecklat motsvarande upplägg när det gäller att bo i hyresrätt i Sverige. Sverige skiljer sig ex. markant från t ex Syrien och Somalia.

Digital hyresgästkommunikation

Tillsammans med Fastighetsägarna, kommunala bostadsbolag, fastighetsskötare, bovärdar och bouthyrare har vi sett ett antal problem som man möter i vardagen. Problem som leder till onödiga kulturkrockar och onödiga kostnader. Vi har tagit fram ett upplägg med frågeställningar om innemiljö, utemiljö och boendeformer. Fokus är att förbereda de som för första gången flyttar in i hyresrätt på hur allt ifrån sopsortering till tvättstugor fungerar.

Boendeappen är utvecklad i samarbete med Stiftelsen Karlstadshus, organisationen Fastighetsägarna och privata fastighetsägare och innehåller 62 frågor. Vi har bl a avtal med Fastighetsägarna och jobbar med några kommunala bostadsbolag.

Appen

Appen finns för både Appstore och Android är ett bra komplement till olika fysiska utbildningar, t e boendeskolor, samhällsinformation, gymnasieinformation och innan första gången man har praktik eller motsvarande. Den kan också användas för svenskfödda ungdomar som tidigare inte varit på arbetsmarknaden eller bott i hyresrätt. Frågorna finns på svenska, engelska, arabiska, somali och dari.

Den är enkel att använda; du skickar antingen in namn och e-postadresser till oss så hjälper vi dig med resten eller så använder du din egen inlogg, bjuder in deltagare och följer enkelt upp resultaten. Språket håller EU-kraven på tillgänglighet; den ska vara förståelig för Åk 8 svensk grundskola. Pedagogiken säkerställs genom att användare efter varje fråga får direkt feedback på svaret. Appen är inte beroende av ordinarie IT-system, utan ligger istället utanför dessa och är GDPR-säkrad.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *