Lösning

Hälsa, vård & omsorg

Hur får vi in evidensbaserad praktik i Individens behov i centrum (IBIC) – Götene kommun
Sprida och tydliggöra pedagogik och lärande kring hur verksamheter kan arbeta evidensbaserad inom funktionshinderområdet.

Götene kommun har spelat in en film som visar vad EBP innebär och hur det kan gå till rent konkret i verksamheten. I filmen ingår även tydliggörande pedagogik. Efter varje scen finns efterföljande diskussionsfrågor som kan användas på APT eller liknande möten. Syftet med utvecklingsdagen och filmen är att starta ett lärande om hur vi kan arbeta evidensbaserat inom funktionshinderområdet. Genom metoden World café gjordes en kartläggning tillsammans med personalen hur verksamhetens kunskapskällor såg ut utifrån ett antal frågeställningar. Detta bildade ett underlag till en kompetensutvecklingsplan.

 

 

Manus till filmen är skrivet av personal och den är inspelad av brukare, personal och politiker. Steg 2 i utbildningen är: Hur vi väger samman de tre kunskapskällorna? Hur vi värderar kunskapen utifrån tillförlitlighet och användbarhet? Hur vi följer upp insatserna och dokumenterar utifrån EBP? Hur får vi in EBP i Individens behov i centrum (IBIC)?

Alla personerna i filmen har skriftligt givit sitt samtycke till att filmen får publiceras.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *