Digitaliseringsguiden.se är under uppbyggnad, under denna betaperiod fylls guiden löpande med innehåll.
Metoder & verktyg

Innovationsguiden

När ni använder Innovationsguiden kommer ni att: - förstå er utmaning ur användarens perspektiv - förstå vad som skapar ett värde för användaren och om ni verkligen löser "rätt" problem - arbeta fram tjänster och processer som används och uppskattas av användaren

Skriv ut

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster.

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Genom att använda Innovationsguiden kommer ni få insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och engagerande process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Processen gör det lättare att fokusera på att lösa "rätt" problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att era idéer ska bli verklighet och spridas. 


Bilagor
innovationsguiden.jpg
Ladda ner

Bakgrund

Varför en innovationsguide?

Offentlig sektor står inför stora samhällsutmaningar med ökande kostnader. Vi behöver utnyttja våra resurser på ett bättre sätt och använda varje krona där den skapar mest värde. Då är det viktigt att vi förstår vad våra invånare behöver och får större insikt i deras perspektiv på våra samhällstjänster. Innovationsguiden ger er stöd i processen med att skapa förnyelse och bättre tjänster med invånarna som medskapare. Läs mer här.


Kommentarer
Logga in för att kommentera