Digitaliseringsguiden.se är under uppbyggnad, under denna betaperiod fylls guiden löpande med innehåll.
Metoder & verktyg

Verktyg för digital arbetsmiljö - Statens veterinärmedicinska anstalt

Fånga och öka den digitala kompetensen hos medarbetare.

Skriv ut

På SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) har de utvecklat en process för planeringssamtal till att även fånga digitala kompetensutvecklingsbehov. Här finns en rutin som de använder för detta. Det är i mångt och mycket en självskattning. Tanken i dagsläget är att sätta baskrav som alla medarbetare behöver klara. Sedan är det väldigt beroende på var man arbetar i organisationen vilka verktyg man använder och det finns därför stor flexibilitet i hur man kan sätta mål för sin digitala utveckling.
 


Bilagor
Digital arbetsmiljörond SVA_frågor .pdf
Ladda ner
SVA7286 Rutin f lönesättande samtal planeringssamtal individuell kompetensutvecklingsplan .pdf
Ladda ner

Kommentarer
Logga in för att kommentera