Digitaliseringsguiden.se är under uppbyggnad, under denna betaperiod fylls guiden löpande med innehåll.
Exempel från andra

Process för personuppgiftsincident

Kvalitets- och patientsäkerhet vid personuppgiftsincidenter.

Skriv ut

Processkarta över hur incidenter för personuppgifter kan hanteras samt process för uppföljning av åtgärdsplan för detta. En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har

•förstörts, oavsiktligt eller olagligt
•gått förlorade eller ändrats
•röjts till någon obehörig.

Obs! Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

 


Bilagor
Process för Personuppgiftsincident.pptx
Ladda ner

Kommentarer
Logga in för att kommentera