Digitaliseringsguiden.se är under uppbyggnad, under denna betaperiod fylls guiden löpande med innehåll.
Lärande & inspiration

Behovsdriven utveckling - en vägledning

Vägledningen för behovsdriven utveckling har tagits fram för att vara ett stöd för offentliga organisationer som behöver utveckla sina arbetssätt inom behovsdriven utveckling. Vägledningen beskriver hur en organisation kan identifiera, analysera och utvärdera behov även när de sträcker sig över organisatoriska gränser.

Skriv ut

Målen med behovsdriven utveckling är ytterst att hitta lösningar som uppfyller behov och förenklar vardagen för målgrupperna. För att nå målet behöver vi hitta effektiva sätt att involvera målgrupperna i verksamhetsutvecklingen. En sådan behovsdriven ansats utförd på rätt sätt kommer att bidra till mer nöjda målgrupper genom lättanvända digitala tjänster och en effektivare verksamhet i den egna organisationen. 
Vägledningen består av två delar. Den första delen besvarar frågor kring varför verksamhetsutveckling ska bedrivas behovsdrivet och hur man går tillväga. Den andra delen är en fördjupning i hur man identifierar behov som går över organisationsgränserna, främst ur ett livshändelseperspektiv. Den beskriver även kort principer för förvaltningsgemensamma tjänster och hur man tar fram en digital lösning för att guida medborgare i en livshändelse (vad ska jag göra, när ska jag göra det och till vem?).


Bilagor
Behovsdriven utveckling - en vägledning.pdf
Ladda ner

Kommentarer
Logga in för att kommentera